Pracownia Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM

Ul. Chałubińskiego 5

Ul. Pawińskiego 3c

 

KIEROWNIK KATEDRY:

Prof. dr hab. Jacek Malejczyk

KIEROWNIK PRACOWNI

mgr Anna Kosowska

tel. (22) 57 20 729, (22) 628 10 41 w 1412

mgr Katarzyna Drapało – zastępca kierownika Pracowni

tel. (22) 57 20 729, (22) 628 10 41 w 1412

Opis Pracowni :

Pracownia Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych mieści się przy ul. Chałubińskiego 5 i przy ul. Pawińskiego 3c. W obu jednostkach można wyróżnić część hodowlaną i eksperymentalną.

Obiekt przy ul. Chałubińskiego dysponuje salą zabiegową.

 Wobiekcie przy ul. Pawińskiego 3c znajduje się sala operacyjna - wyposażona w dwa stoły operacyjne (umożliwa to wykonywanie transplanacji).

Zwierzęta w hodowli:

Myszy

BALB/c, C57Bl6

Szczury

LEW/Han, WAG, Tl/tl,

W naszej Pracowni posiadamy miejsca do utrzymywania w doświadczeniu: myszy, szczurów, królików, oraz zwierząt większych typu świnia, świnia getyńska