Akty Prawne

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/63/UE
z dnia 22 września 2010 r.

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/fe7cb7aeb78212849d01447b0ac305ef.pdf

USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/266/1

ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie powinien spełniać ośrodek, oraz minimalnych wymagań w zakresie opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2139/1

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie informacji dotyczących zwierząt wykorzystywanych w procedurach oraz trybu przekazywania tych informacji

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1934/1